Mirosława Kowalkowska
Coach, mentor finansowy- doradca życiowy

Ilość zebranych głosów: 113

Głosowanie zakończone

Ma odwagę rozmawiać o pieniądzach.
Na rynku od 25 lat, podczas których przeprowadziła ponad 20 000 rozmów, a jej Klienci ulokowali ok 10 mln zł.
Mirosława Kowalkowska – Ma odwagę rozmawiać o pieniądzach. - Nominowana do Plebiscytu Lwice Biznesu

Moje osiągnięcia

Jej profesjonalizm został doceniony 3-krotnie członkostwem w elitarnym stowarzyszeniu MDRT zrzeszającym tylko 1% najlepszych Doradców Finansowych na świecie.

Czym się zajmuje

Jej praca pomaga ludziom i przyczynia się do zabezpieczenia materialnego setkom rodzin, a także umożliwiła rodzicom

posłanie dzieci na wymarzone studia, zakup mieszkania, spadkobiercom na dalsze prowadzenie rodzinnych biznesów.

Coach, mentor finansowy- doradca życiowy

Specjalista d/s ubezpieczeń i inwestycji.